SLO zoekt teamleden voor de actualisatie van de kerndoelen

We zijn op zoek naar leraren po en vo en vakexperts po en vo voor verschillende leergebieden in het primair onderwijs, de onderbouw van het voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs.