Persoonsgegevens & Privacy

De werving- en selectie van teamleden voor actualisatie van de kerndoelen wordt begeleid door B&T (vbent.org). B&T en SLO hechten grote waarde aan jouw privacy. Wij gaan dan ook uiterst zorgvuldig om met jouw gegevens. Deze gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor werving- en selectiedoeleinden. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Door ons informatie toe te sturen tijdens jouw sollicitatieproces ga je ermee akkoord dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt door onze organisaties en worden opgenomen in onze database.