SLO zoekt leraren en vakexperts om de kerndoelen te actualiseren

Werk mee aan de actualisatie van de kerndoelen voor primair onderwijs, de onderbouw van het voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Wat moeten leerlingen over deze leergebieden kennen, kunnen en ervaren?

SLO zoekt leraren en vakexperts

Wat moeten leerlingen in het primair onderwijs, de onderbouw van het voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs kennen, kunnen en ervaren? SLO zoekt leraren en vakexperts die mee werken aan de actualisatie van de kerndoelen van verschillende leergebieden.

Actualisatie kerndoelen

Kerndoelen vormen, samen met de referentieniveaus voor taal en rekenen, de wettelijke kaders voor de onderwijsinhoud in het primair onderwijs, in de onderbouw van het voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs.

De huidige kerndoelen zijn sinds 2006 van kracht. Voor primair onderwijs zijn het er 58 en ze bestrijken de leergebieden Nederlands, Engelse taal, Friese taal, rekenen-wiskunde, oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs. Een overzicht van de huidige kerndoelen met karakteristieken vind je in het kerndoelenboekje (pdf, 245 kB). Voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs zijn er ook 58 kerndoelen voor de leergebieden Nederlands, Engels, rekenen-wiskunde, mens en natuur, mens en maatschappij, kunst en cultuur, bewegen en sport en Friese taal en cultuur. Je vindt ze hier: besluit-kerndoelen-onderbouw-vo.pdf

Extra leden gezocht!

Voor de kerndoelenteams moderne vreemde talen en mens en natuur zoeken wij nog enkele leden met een specifiek profiel.

Moderne vreemde talen

Voor het kerndoelenteam moderne vreemde talen zijn wij op zoek naar 6 leden, bij voorkeur met een brede MVT-oriëntatie:

  • 2 leraren vmbo, namelijk 1 leraar Duits en 1 leraar Frans
  • 2 vakexperts pabo, waarvan 1 vvto
  • 2 leraren po, bij voorkeur 1 leraar met vvto-kennis

Mens en natuur

Voor het kerndoelenteam mens en natuur zijn wij op zoek naar:

  • 1 leraar vmbo natuur-/scheikunde
  • 1 vakexpert vo (h/v) biologie/natuurkunde

Reageren

Voldoe je aan een van deze profielen? Solliciteer dan nu via de aanmeldformulieren op deze website.

Een rol van betekenis

Onderdeel zijn van een team dat de kerndoelen actualiseert, is een rol van betekenis. Met het team lever jij een bijdrage aan wat leerlingen moeten kennen, kunnen en ervaren aan het einde van het primair onderwijs, in de onderbouw van het voorgezet onderwijs en in het (voortgezet) speciaal onderwijs. In twaalf maanden werk jij, samen met de andere leden van het team, aan de conceptkerndoelen voor jouw leergebied.

SLO levert de conceptkerndoelen op aan de minister voor primair- en voortgezet onderwijs. De conceptkerndoelen zullen vervolgens tijdens de zogenaamde fase van beproeven, op bruikbaarheid (uitvoerbaarheid) worden geëvalueerd in de schoolpraktijk.

SLO voert regie over het proces en is verantwoordelijk voor de kwaliteit. De ontwikkeling verloopt in opdracht en onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Samenwerken met experts

De ontwikkeling van conceptkerndoelen is een uitdagende opgave. Daarvoor zoeken wij professionals die de besten zijn in hun vak en die uitstekend kunnen samenwerken. Want dit is teamwerk bij uitstek.

Je werkt intensief samen met leraren po en vo, vakexperts po en vo en curriculumexperts van SLO. Bovendien staat elke team in contact met een advieskring. Die bestaat onder meer uit vertegenwoordigers van vakverenigingen en vervolgonderwijs. Tenslotte heb je een belangrijke rol in de communicatie met je onderwijscollega’s, binnen én buiten jouw eigen organisatie.

Die intensieve samenwerking maakt dat je als lid van een team ook je eigen expertise kunt verdiepen, kennis en ervaringen kunt uitwisselen en je netwerk kunt uitbreiden. Zo draag je dus bij aan de ontwikkeling van het onderwijs én aan die van jezelf.

Dit ga je doen

Als lid van het team lever je een actieve bijdrage vanuit je eigen expertise. Ook geef je gerichte, constructieve feedback op de bijdragen van anderen. Samen zijn jullie verantwoordelijk voor de eindopbrengst: conceptkerndoelen voor jullie leergebied.

Elk team levert voor haar leergebied verschillende tussenproducten op en werkt zo stapsgewijs toe naar de conceptkerndoelen. Dat vraagt van jou dat je de andere teamleden regelmatig ontmoet. Daarom zijn er in elk geval acht meerdaagse werksessies gepland en vinden er een start- en slotbijeenkomst plaats. Tussendoor heb je regelmatig contact met de andere teamleden, de advieskring en met het onderwijsveld. SLO stelt hiervoor een digitale werkomgeving beschikbaar, zodat je elkaar gemakkelijk kunt opzoeken en kunt samenwerken, onafhankelijk van tijd en plaats. Reken op een gemiddelde inzet van 8 uur per week.

In de agenda

Let op! Aanmelden kan alleen nog voor de kerndoelenteams moderne vreemde talen en mens en natuur.

De data voor de start- en slotdagen en meerdaagse werksessies:

Startdagdeel in week 36 van 2023

Sessie 1: 21/9-22/9
Sessie 2: 2/11-3/11
Sessie 3: 30/11-1/12
Sessie 4: 25/1-26/1 2024
Sessie 5: 29/2-1/3 2024
Sessie 6: 11/4-12/4
Sessie 7: 23/5-24/5
Sessie 8: 27/6-28/6

Slotdag in week 37 van 2024

Dit ben jij

Elk team bestaat uit leden met een verschillende achtergrond. Tijdens de selectie borgen we enerzijds een goede balans tussen met name leraren en vakexperts. Anderzijds tussen expertise over en ervaring in de verschillende schoolsoorten in het primair en voortgezet onderwijs (vmbo bk, vmbo gt, havo en vwo).

Wil je lid worden van het team van jouw leergebied, dan dien je te beschikken over een aanstelling als leraar in het primair, voortgezet of (voortgezet) speciaal onderwijs of een aanstelling als vakexpert bij een hbo- of wo-instelling.

Je hebt een aanstelling als leraar in het primair onderwijs, het voortgezet of het (voortgezet) speciaal onderwijs van minimaal 0,4 fte. Jouw rol in het team is essentieel: als lid van het team lever je inhoudelijke kennis en relevante praktijkexpertise voor breed gedragen conceptkerndoelen.

Voor de leergebieden Kunst & Cultuur en Bewegen & Sport geldt voor het primair onderwijs dat er veel vakleerkrachten werkzaam in de sector, die niet in dienst zijn van de school. Voor hen geldt een uitzondering op het selectiecriterium dat er sprake moet zijn van een aanstelling van 0,4 fte aan een school. Wanneer een vakleerkracht via een ZZP-constructie aan een school verbonden is, mogen zij ook solliciteren. Wel moet er sprake zijn van aantoonbare werkpraktijk in het primair onderwijs van eveneens 2 dagen per week.

De leraar benadert de ontwikkeling van de kerndoelen vanuit de uitvoering in de praktijk en heeft vanuit een inhoudelijk en vakdidactische perspectief oog voor samenhang tussen leergebieden. Hier vind je een uitgebreide profielomschrijving: Functieprofiel leraar actualisatie kerndoelen

Je hebt een aanstelling als vakexpert bij een hbo- of wo-instelling voor minimaal 0,2 fte met een expertise die past bij het vak waarvoor jij je aanmeldt. Je hebt zowel kennis van de inhoud van je leergebied als kennis van de praktijk en kunt ervoor zorgen dat de doelen inhoudelijk en praktisch goed worden verbonden en beschreven.

Vakexperts zijn betrokken vanwege hun aantoonbare kennis van het vakgebied, de uitvoering in de praktijk en (praktijkgericht) onderzoek. Vakexperts hebben relevante en bij voorkeur actuele ervaring met het schoolveld/werkveld zodat vakspecifieke kennis altijd verbonden is aan de onderwijspraktijk. Een deel van de vakexperts bestaat daarom in ieder geval uit lerarenopleiders en/of vakdidactici. Onder de vakexperts verstaan we ook wetenschappelijke vertegenwoordigers. Hier vind je een uitgebreide profielomschrijving: Functieprofiel vakexpert actualisatie kerndoelen

 

Samenstelling teams

In elk team zitten leraren en vakexperts. De leiding is in handen van een procesregisseur. Daarnaast zitten er in elk team twee curriculumexperts die werkzaam zijn bij SLO. Zij hebben inhoudelijke en curriculaire expertise en kunnen adequate doelformuleringen schrijven.

Jouw competenties

Je herkent jezelf in de volgende omschrijvingen:

Je neemt je vak serieus en vindt het belangrijk om je kennis op peil te houden.

Je bent een teamspeler die zijn kennis graag deelt en het gezamenlijke belang boven het eigenbelang kan stellen.

Je bent onderzoekend van aard, nieuwsgierig naar de toekomst en je staat open voor andere perspectieven.

Je bent zorgvuldig in je afwegingen en weet feiten en argumenten op waarde te schatten.

Je bent vindingrijk en kunt verschillende oplossingsrichtingen bedenken voor complexe situaties en taaie vraagstukken.

Zo verloopt de selectie

Voor een transparant proces heeft SLO besloten de selectieprocedure professioneel te laten ondersteunen door werving- en selectiebureau B&T. In de selectiecommissie zitten de beoogd procesregisseur en een vertegenwoordiging vanuit het leergebied en vanuit SLO.

In de teams mens en natuur en moderne vreemde talen is plek voor zestien leden. Bij de selectie kijken we zowel naar geschiktheid als naar de totale samenstelling.


Aangepaste selectie

Vergoeding voor je werkgever

Tegenover deelname aan een team staat een vergoeding, die wordt betaald aan de instelling of school waar je werkt. Je ontvangt die vergoeding dus niet zelf.

Voor leraren geldt het volgende:

De school waar je werkt, ontvangt een vergoeding via een overeenkomst van opdracht voor het aantal uur dat je actief bent voor een team (een tijdsbesteding van 1 dag per week gedurende een looptijd van 12 maanden). De hoogte is afhankelijk van je functie en bijbehorende loonschaal. Per loonschaal wordt een vast tarief incl. BTW gehanteerd. Het totaalbedrag is gebaseerd op 40 weken per jaar.

Voor vakexperts geldt het volgende:

De instelling waar je werkt, ontvangt een vergoeding voor 1 dag per week gedurende een looptijd van 12 maanden. Dit wordt vastgelegd in een overeenkomst van opdracht. De hoogte van die vergoeding is afhankelijk van je loonschaal en de Handleiding overheidstarieven 2021 (productieve uren, geen overhead). Het totaalbedrag is gebaseerd op 40 weken per jaar.

Jouw werkgever moet toestemming verlenen voor jouw deelname aan dit team. Wil jouw leidinggevende meer informatie over dit traject en wat we van teamleden verwachten? Stuur dan deze informatiefolder naar je werkgever.


Meld je aan!

Wil jij een bijdrage leveren aan één van deze teams? Het functieprofiel voor leraar vind je hier en voor vakexpert hier.

Let op: je kunt alleen nog reageren als je geïnteresseerd bent in de kerndoelenteams mens en natuur en moderne vreemde talen.

Neem contact op

Heb je vragen? Bij de veelgestelde vragen kun je zien of je vraag al beantwoord is. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Veelgestelde vragen

Het aantal leden en de samenstelling verschillen per team. Onderstaande tabel toont de samenstelling per leergebied.

  Leraren po Leraren onderbouw vo  Vakexperts Curriculum-experts
bewegen en sport 4 4 4 2
mens en natuur 5 6 5 2
mens en maatschappij 5 6 5 2
kunst en cultuur 5 6 5 2
moderne vreemde talen 5 6 5 2

We gaan ervan uit dat je gedurende een jaar gemiddeld acht uur per week beschikbaar bent. In dit jaar vinden een startdag, acht tweedaagse bijeenkomsten en een afsluitende dag plaats. De start- en afsluitende dag kosten allebei een dag onderwijstijd en de tweedaagse bijeenkomsten kosten je twee dagen onderwijstijd per maand. In de tijd tussen de bijeenkomsten vragen we je om beschikbaar te zijn en in overleg met het team bijeenkomsten voor te bereiden of te werken aan tussenproducten. Deze overige inzet kan in overleg met je directeur of schoolleider bijvoorbeeld vanuit de taakuren worden gefaciliteerd. Hierdoor is het per week wisselend hoe je inzet eruitziet.

Na aanmelding via het formulier op deze website ontvang je een toestemmingsformulier voor je werkgever. Het is noodzakelijk deze getekend aan te leveren, voordat de selectiegesprekken worden gevoerd. Voor elke kandidaat geldt namelijk dat de werkgever toestemming moet verlenen voor deelname aan een team.

We hebben een beknopte folder ontwikkeld, waarin alle informatie op een rij staat. Denk hierbij aan informatie over de duur van het traject, de inzet die we verwachten en de vergoeding die de school ontvangt. Deze folder is met name voor de schoolleiding relevant. Download de hier de informatiefolder.

Je past daarmee niet in de doelgroep. We richten ons op leraren die minimaal 0,4 fte werkzaam zijn in het primair of onderbouw voortgezet onderwijs van vmbo (alle leerwegen), havo, en/of vwo, en op vakexperts die bij voorkeur verbonden zijn aan pabo, tweedegraads- of eerstegraads lerarenopleiding.

Je past daarmee niet in de doelgroep. We richten ons op leraren die minimaal 0,4 fte in loondienst werkzaam zijn in het primair of onderbouw voortgezet onderwijs van vmbo (alle leerwegen), havo, en/of vwo , en op vakexperts die bij voorkeur verbonden zijn aan pabo, tweedegraads- of eerstegraads lerarenopleiding.

We denken bij vakexperts aan lerarenopleiders en/of vakdidactici. Onder de vakexperts verstaan we ook wetenschappelijke vertegenwoordigers. Hierbij geldt het criterium dat zij aantoonbare, relevante en bij voorkeur actuele ervaring hebben met het schoolveld/werkveld.

De startdag wordt gepland in week 36 van 2023.

De data voor de meerdaagse werksessies zijn

Sessie 1: 21/9-22/9
Sessie 2: 2/11-3/11
Sessie 3: 30/11-1/12
Sessie 4: 25/1-26/1 2024
Sessie 5: 29/2-1/3 2024
Sessie 6: 11/4-12/4
Sessie 7: 23/5-24/5
Sessie 8: 27/6-28/6

De slotdag is gepland in week 37 van 2024.

 

De samenhang tussen leergebieden wordt op de volgende manier geborgd:

  • Er wordt gewerkt met gemeenschappelijke ontwerpprincipes, in lijn met de aanbevelingen van de wetenschappelijke curriculumcommissie.
  • De kerndoelen bewegen en sport, mens en maatschappij, mens en natuur, kunst en cultuur en moderne vreemde talen voor primair onderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs worden gelijktijdig bijgesteld door dezelfde teams. Daarnaast zijn de teams van Nederlands, rekenen en wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid al eerder gestart. Er vindt afstemming plaats tussen verwante leergebieden, waarbij procesregisseur en curriculumexperts een belangrijke rol spelen.

Elk team heeft een eigen selectiecommissie. Hierin zitten in elk geval een afgevaardigde uit het veld, een inhoudelijk curriculumexpert, de procesregisseur en lid van het programmateam Actualisatie kerndoelen en examenprogramma’s van SLO.