Toegankelijkheid

Bij de ontwikkeling van deze website is rekening gehouden met een goede toegankelijkheid. Wij streven ernaar om onze digitale content optimaal te ontsluiten. We volgen hierin de richtlijn voor digitale toegankelijkheid die geldt voor publiekrechtelijke instellingen.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten via het contactformulier op onze website.